Aalsmeer

Afdeling Amsterdam voorlopig slapende. Leden over naar afdeling Aalsmeer. Welkom!!

Net als bij meerdere afdelingen is het bestuur van de afdeling Amsterdam er niet in geslaagd nieuwe bestuursleden te vinden voor het voortbestaan van de afdeling. Jammer, zeker omdat Amsterdam de oudste landelijke afdeling was. Maar het is bijna onmogelijk om nog mensen te vinden die in het bestuur willen plaatsnemen en dan houdt het op.

Op 14 oktober 2023 was de afsluitende jaarvergadering die voorgezeten werd door voorzitster Corrie Rikkers en na behandeling van het sociaal en financieel jaarverslag werd de afwikkeling besproken (slapend maken) van de afdeling. N.a.v. het 150 jaar bestaan van de afdeling werden er drie giften toegekend aan maatschappelijk op groen gerichte organisaties.

De Darwin tuin in Oost, adoptie van een boom op het Arboretum van de Oostelijke Begraafplaats en een adoptieboom op de Hortus Botanicus in Amsterdam.

Hoe nu verder:

  • Het belangrijkste is dat de afdeling niet opgeheven wordt maar slapend gaat voor 3 jaar. Wordt er binnen deze termijn een nieuw bestuur gevonden, dan zal er nieuw leven in deze afdeling worden geblazen en zal het geld dat nu nog in kas is en in bewaring is gegeven bij het hoofdbestuur te Zoetermeer hiervoor weer ter beschikking komen. Er is een termijn gesteld voor 3 jaar. Hierna houdt het op.
  • Alle 289 leden (per 1-1-2023) worden overgeschreven naar de afdeling Aalsmeer en zijn volwaardig lid van deze afdeling en krijgen "Het Groene Blaadje".  Ook kunnen zij meedoen met alle activiteiten van de afdeling Aalsmeer.
  • Leden die liever bij een andere afdeling ondergebracht willen worden kunnen dat kenbaar maken bij het hoofdbestuur te Zoetermeer. Zij zullen dan worden overgeschreven naar de afdeling van hun keuze.

          Ledenservice op leden(at)groei.nl of een briefje naar postbus 485, 2700 AL Zoetermeer.

 

  • Het bestuur van Aalsmeer zal niet actief activiteiten gaan organiseren in Amsterdam. Mochten er leden in Amsterdam het nodig en leuk vinden om in Amsterdam iets te organiseren dan zal het bestuur, indien mogelijk dit ondersteunen zoals dit nu ook gebeurt in Aalsmeer zelf en omliggende gemeentes die bij de afdeling Aalsmeer horen. Amsterdam hoort daar nu ook bij !

Zoals eerder beschreven krijgen ook de leden van Amsterdam drie keer per jaar "Het Groene Blaadje" Groene blaadje (groei.nl), maar kunnen indien gewenst ook de digitale maandelijkse nieuwsbrief Groeiwijzer ontvangen. Dit kan via de website geregeld worden Home (groei.nl) .

Het bestuur van Aalsmeer heet alle leden van de afdeling Amsterdam welkom en we hopen dat u veel groenplezier zal beleven!