Aalsmeer

Landschap Noord-Holland zet in op 1 miljoen m2 extra natuur

De druk op grond in Noord-Holland is immens, economische activiteiten rukken overal op en natuur verliest al jaren terrein. Met grote gevolgen voor de biodiversiteit en onze gezondheid. Landschap Noord-Holland maakt zich zorgen, want deze trend lijkt niet te stoppen. Daarom komt de natuurorganisatie in actie en organiseert een campagne voor uitbreiding en versterking van de Noord-Hollandse natuur met 1.000.000 m2 binnen het NatuurNetwerk Nederland. “De plannen liggen al klaar, want het is een kwestie van snel reageren als zich een kans voordoet om grond aan te kopen. En het is altijd spannend en een ingewikkeld proces,” zegt Do van Dijck gebiedsmanager bij Landschap Noord-Holland.

 

Natuur staat onder druk
Het is vechten om de ruimte in Noord-Holland. Natuur verdwijnt, steden breiden uit, centra voor distributie en dataopslag worden groter, infrastructuur van wegen verandert en ook duurzame initiatieven als windmolenparken en zonneweides vragen om een plek. Er blijft steeds minder ruimte over om te ontsnappen aan de drukte. Daarom heeft Landschap Noord-Holland haast en wil ze zo snel mogelijk gebieden aankopen om zo natuur veilig te stellen voor de eeuwigheid. De organisatie financiert de grondaankopen met inkomsten uit het Noord-Hollands Natuurfonds. Natuurliefhebbers en particulieren kunnen doneren aan dit fonds. Voor € 7,50 koop je al een vierkante meter grond en help je mee om natuur meer ruimte te geven.

Groen is goed voor mensen

In de chaotische en stressvolle tijd aan het begin van de coronacrisis waren het de groene plekken waar men zich even kon opladen. Nederlanders zijn de corona periode beter doorgekomen, omdat ze konden ‘ontsnappen’ in de natuur. Dat geven ze aan in een onderzoek van Motivaction in opdracht van Vogelbescherming Nederland. De resultaten van het onderzoek laten zien dat men veel behoefte heeft aan toegankelijke natuur in de buurt en dat het belangrijk is om te investeren in groen.

 

Investeren in natuurontwikkeling levert veel op
Een mooi voorbeeld van wat natuurontwikkeling kan opleveren is de polder Callantsoog. Een bijzonder gebied van duinen en polders met een rijkdom aan overgangsgebieden van zout naar zoet water. In de polder Callantsoog ligt de Zandpolder, een gebied van Landschap Noord-Holland, en voormalig bollenland. Landschap Noord-Holland vormde deze gronden in 2012 om naar een natuurgebied met hoge natuurwaarden. Tegenwoordig vind je hier vele zogenaamde Rode Lijst-soorten die kenmerkend zijn voor het kustgebied. Uit het rapport Kust op Kracht dat in opdracht van de provincie is opgesteld, blijkt dat investeren in natuurontwikkeling dit soort mooie resultaten kan opleveren.

 

Bijdragen aan meer ruimte voor natuur

Iedereen die natuur dichtbij huis belangrijk vindt, kan meedoen door vierkante meters natuur te kopen via het Noord-Hollands Natuurfonds van Landschap Noord-Holland. Meer informatie is te vinden op www.nhnatuurfonds.nl.

 

Fotocredits:

Bloemrijke weilanden beschermd door Landschap Noord-Holland. Foto Menno Schaefer

Knooppunt Holendrecht. Foto Jan Tuijp

Steden breiden steeds verder uit. Foto Aerovista

Trainees gezocht voor Het Groene Strand

Van zandwoestijn naar natuurfestijn!

 

Project Het Groene Strand wil met jouw hulp natuur en natuurbeleving weer een plek geven op het strand! Ben je tussen de 16 en 27 jaar? En heb je ongeveer 1 dag in de week de tijd? En wil je actief bijdragen aan natuur en duurzaamheid in Noord-Holland? Meld je gauw aan bij Landschap Noord-Holland. Het traineeship start op 27 februari en duurt t/m 3 juli 2021. 

 

Projectleider Annika Langeveld: “Door jouw inzet betrek je jongeren bij het creëren van Groene Stranden en maak je hen bewust wat een schoon strand met natuurwaarden kan betekenen voor broedvogels.” Door intensief machinaal beheer en menselijke activiteiten is er op de stranden helaas weinig plek meer voor de natuur. Hierdoor verdwijnt een gezonde voedingsbodem voor verder strandleven en kan de natuur zich niet verder ontwikkelen. En dat kan anders!  

 

Annika vertelt: “We willen langs de kust het huidige strandbeheer veranderen, strandcommunities oprichten en broedplekken in te stellen voor vogels. En graag willen we dit sàmen met jongeren doen. Jonge mensen met hart voor natuur weten als geen ander hoe je andere jongeren kunt warm maken voor een goed doel. Want alleen ‘samen’ kun je natuur beschermen en verder ontwikkelen.” 

 

Het Groene Traineeship is een unieke kans om kennis en ervaring op te doen bij een landelijke projectorganisatie op het gebied van natuur, educatie en duurzaamheid. Annika: “Een team van 12 trainees gaan met elkaar samenwerken in 3 provincies, er zijn trainingen en workshops en excursies. Het is echt een mooi kans om je eigen talent verder te ontdekken en in te zetten.” 

 
Doe mee 
Woon je in Noord-Holland en heb je een passie voor het strand? Dan is dit je kans om bij te dragen aan een groenere wereld en iets te doen voor vogels, insecten en planten op het strand. 
Aanmelden kan via de rechterknop JOIN op de site van Deedmob: 

https://www.deedmob.com/o/Groen-Traineeship/deeds/30018 

 

Of kijk op de website van Landschap Noord-Holland voor meer achtergrond: https://www.landschapnoordholland.nl/trainee-gezocht-voor-het-groene-strand